10 januari 2008

Plastpåsen är inte lämplig som leksak

Ibland blir jag bara trött på den fåfänga jakten på politisk korrekthet som alla nu tycks vilja övertrumfa varandra i. Missförstå mig inte, jag är också för en bättre miljö, men vill gärna ha lite urskillning innan jag glatt ändrar på mitt beteende. Man kanske ska fråga sig igen vem som borde ändra på sitt beteende..

När det gäller plastpåsar, denna dagligvaruhandelns kassako, är det nu meningen att man ska skämmas eller kanske rentav yrka på förbud

Ja, det är trist för mig att jag ska punga ut med 1,50 för en 35-öreskasse som inte är särskilt bra för miljön när den förbränns, men hemma hos oss finner plastpåsen åtminstone ett nytt användningsområde som sopkasse, och till det duger inte pappkassen om man vill ha ett hyfsat fräscht köksgolv. Pappkassen är däremot bra till tidningar och används hos oss således för pappersåtervinningsändamål. 
Jag vet faktiskt inte vad jag skulle slänga mina sopor i om plastpåsarna förbjöds. Däremot kan jag också reta mig på de i detta sammanhang oanvändbara plastkassarna i olika smala eller breda former. Klädbutiker borde hålla sig till pappkassar, och varför inte föreslå exempelvis Apoteket att börja med papperskassar..

På sikt tror jag dock att det här är en fråga om produktutveckling snarare än utövandet av konsumentmakt, och de stora kedjorna är inte dummare än att de försöker använda de miljövänliga alternativen som försäljningsargument.. 

När det kommer till ditt personliga miljöåtagande är det naturligtvis viktigare att du cyklar till butiken och inte lägger en massa torsk, jätteräkor, inplastade argentinska äpplen och nötkött från Brasilien i din medhavda "gröna" tygkasse..


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

3 kommentarer:

/Xi sa...

Här är några beskrivande rader om bioplast

1 Polymera material är uppbyggda av långa kedjor som mikroorganismer inte kan bryta ner. Det behövs därför som första steg en kedjeklyvning utan mikroorganismer
Hos hydro-bionedbrytbara material sker detta genom hydrolys av vissa bindningar som t ex C-O-C
Hos oxo-bionedbrytbara material sker detta genom termo- eller foto-oxidation

2 Bionedbrytbara material kommer sannolikt att ersätta de flesta av de gamla materialen i applikationer som plastpåsar, livsmedelsförpackningar, blöjor etc

3 Den allmänna trenden är att gå från gamla fossila råvaror till förnyelsebara

När bioplasten hamnar i en kompost eller jord så bryts materialet ner av mikroorganismer till vatten, biomassa och CO2 som växter kan ta upp på nytt

/Alla kan dra sitt strå till stacken, Bali 2007

NYHET! - Miljöpåsen (100% nedbrytbara d2w™-plastpåsar)

Låt mig presentera, den nya nedbrytbara plastfolien!
Nu finns tillgång till årets mest spännande plastfolielösning

Nedbrytbara d2w™-plastfolier programmeras till att börja brytas ner från 60 dagar till fem -sex år. Vanligtvis väljs 18-36 månader. Plastens alla egenskaper bibehålls såsom styrka, klarhet, svetsfog, gas-/fuktresistens och tryckbarhet. Efter given hållbarhetstid (brukstiden) bryts plasten ner i naturliga beståndsdelar. Nedbrytningsprocessen efter brukstiden, fullbordas med syre (vår vanliga luft) och avger inga växthusgaser. Obs! Det är inte en resurskrävande biopåse som förmultnar, utan en fossil polyeten- eller polypropylenpåse som äts upp av mikroorganismer när plasten oxiderar efter programmerad användningstid - Det gillar vår planet!

Plastpåsens alla kvalitativa egenskaper bibehålls. Dvs styrka, tryck och svetsfog - ingen skillnad! Och den är även livsmedelsgodkänd som en vanlig PE-/PP-påse, och miljömärkt. d2w™-materialet är mjukt, starkt och bra

Plastpåsen bryts ner av syre, vanlig luft, från 60 dagar till fem-sex år. Slutligen återstår vatten, CO2 och fuktmottaglig biomassa (mull) - Klimatsäkert!


återhållsamhet, återanvändning, återvinning & kåmpostering

d2w™-produkter håller sig helt till dessa grundläggande miljöprinciper. Materialet avger inte klimathöjande gaser och bidrar inte till koldioxideffekten. Plastpåsen blir ingen miljöbelastning. d2w™ kan återvinnas och komposteras

Den nedbrytbara plastfolien är ett nytt intressant alternativ

Lösningen på den miljövänliga plastens nedbrytning är här nu!
/Miljöpåsen (d2w™)

Xi sa...

Nu går det att få tag i Oxo-bionedbrytbara plastpåsar. Plastmaterialet som bryts ner och försvinner efter ca 3 år. Om 5-10 år kommer effekten att märkas i mätbara områden. Alla sk vardagspåsar går att få i Oxo-plast. Besök sidan för Vardagsplaster !
/Miljöpåsen (d2w)

Xi sa...

bli delaktig http://www.thepetitionsite.com/1/make-plastic-degradable